FORMULARIO

ACCESO Ó FORMULARIO

O formulario É ANÓNIMO, non recolle información persoal que permita a súa identificación (nin do titular da explotación, nin dos propietarios das terras xestionadas).

Non obstante, para confirmar que os datos introducidos se corresponden cunha explotación introduza os SETE PRIMEIROS DÍXITOS do código numérico (sen letras) do Rexistro da Explotación Agraria no seguinte recadro: